HYBRID WELL

Produktmekanism

Hybrid Well samlar vatten för systemen samt ventilen som håller Hybrid Well, sedan separerar båda systemen så att regnvatten strömmar från taket och strömmar genom samma rörledningar i diket. Hela denna mekanism är i grund och botten avsedd att minska onödiga besvär, material och arbetskraftskostnader med minst 35%.

1_3-25236715

Produktens lämplighet

De nuvarande dimensionerna och den totala storleken på Hybrid Well gör den lämplig och flexibel för användning i lägenheter och i två- eller trevåningshus. Om ett större projekt än hus och lägenheter görs så ser vi fram emot att erbjud bättre, förbättrade och effektivare lösningar i större skala. Därför är vårt yttersta mål att avancera till förbättrade lösningar och samtidigt driva på miljöpåverkan som vi initierade.

Produktåtervinning

Det är viktigt att förhindra den hotande plastkrisen som vår jord nu står inför. Ungefär 400 miljoner ton olja används vid tillverkning av plast på konventionellt sätt.  Plast som har slängts bort har vi bestämt oss för att åvervinna för att göra mindre skada på miljön, och vi avser att skapa fler sådana produkter i framtiden.

Fördelar

  • Genom att använda Hybrid Well kan man bygga regnvatten och underavloppssystem ovanpå varandra.
  • Vid konstruktion av nya byggnader är utgrävningsvolymen mindre och mindre jordmaterial behövs.
  • Vid renoveringsarbeten krävs ett enda och ett mycket smalare dike för installation av systemet.
  • Det är miljövänligt och låter de befintliga grönområdena nästan vara ostörda.

Funktioner

  • Orginell och hållbar dräneringslösning.
  • Kompatibel med alla befintliga brunnslock och regnvattennät.
  • Installeras på avloppsbrunnen.
  • Inspektionskontakten och röret möjliggör visning och avbildning av underavloppssystemet, vilket också möjliggör tvätt av avloppsrör.
  • Inspektionspluggen har höjts till en nivå där det förhindrar flödet av regnvatten från brunnen till avloppssystemet.

Användarguide

[wpdm_package id=’782′]